Sunday, January 6, 2008

di suatu pagi hari minggu...

selepas kekanyangan memakan di restoran hui chow, ane tah kedengaran perbualan KK Bloggers (closed circuit) semasa membuat planning apa kan dibuat nest next...

bkteo bo jua bo planning... ke taman buaya ka
kkbb bah lai la ke mendaftar mengundi
bkteo bah lai la gua oi sai liau ne
s.teo ah, ba lai la ke derma darah, nah!
kkbb ba lai la ke tampal gigi
kkaa bah lai la ke pangsai!

terus tutup cerita, semua pun mulih....

pemenangnya kkaa jua bah. malas ta ku ingau.

(Bah kkaa, sudah kena puji, terus tia mengemblog sarapan tadi, tugas mu to!)

wtf?