Sunday, February 3, 2008

Chinese New Year / Gong Xi Fa Cai

semua diam diam...... semua sibuk sedia...... kesian blog ane indada cuti 24/7 tetap menjadi blog...... lepas to kering lagi.... biar tah ada lagu sikit.... lagu CNY semestinya........ peeeeewiiiiiiiiit !!!

Tuan yuan kita di lorong mawas, weston dan menumbok...... LAU SANG SEMUA !!!!
Kalau sepa yang inda LAU inda ong time judi.......

No comments:

wtf?