Friday, December 7, 2007

Makan Mee Hoon Supgroup menghantam kedai makan tanjung aru..di kedai kopi hin loi.. tiga meja yang berlainan bah..


b.k.teo terlampau kekanyangan..malatup saja inda..

No comments:

wtf?